شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۴۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۹۶۳۴۵
به مناسبت هفته عفاف و عفاف صورت گرفت: تجلیل از بانوان شاغل اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان كهگیلویه وبویراحمد
مراسم تجلیل از بانوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته عفاف و حجاب با حضور غضنفر آرام مدیرکل و علی قلم فرسا معاون توسعه مدیریت و منابع و تعدادی از بانوان شاغل اداره کل برگزار گردید.

غضنفر آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این مراسم گفت: بانوان ما امروز وظیفه بسیار سنگینی در قبال حفظ و رعایت حجاب و عفاف و نقشی بسیار مهم و غیر قابل جایگزینی در تامین امنیت روحی و روانی و سالم سازی جامعه دارند.

آرام افزود: مهم‌ترین نهادهایی که باید در زمینه ترویج عفاف و حجاب نقش آفرینی کنند نهادهای فرهنگی هستند .

وی بیان داشت: از آنجـا کـه ترویـج عفـاف و حجـاب در تنظیـم روابـط بیـن زن و مـرد درخانـواده نقـش بسیار مهم و اثر گذاری  دارد، لیکـن بـا تنظیـم روابـط همـه افـراد در جامعـه نیـز مرتبـط خواهـد بــود و رعایــت حجــاب و عفــاف باعث حفــظ ارزشهــای انســانی،مقابله بــا تهاجم فرهنگــی ، آرامــش وپایــداری نهــاد مقــدس خانــواده، افزایــش احســاس امنیــت اجتماعــی و نیــزکاهــش چشــمگیر آســیبهای اجتماعــی میشــود.

در پایان مراسم از تعدادی بانوان شاغل در اداره کل با اهدا لوح تقدیر و هدایا تجلیل بعمل آمد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0