نام زیرپورتال : کهگیلویه و بویراحمد
اخبار

1395/8/27 پنجشنبه

برگزاری نشست هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد

نشست ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان به منظور بحث و بررسی پیرامون بخشنامه ها و دستور العمل های مالی با حضور ابراهیم کشاورز مدیرکل، غضنفر آرام معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، ذیحسابان و معاونین دستگاههای اجرایی استان در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

بحث و بررسی پیرامون بخشنامه واگذاری و قیمت گذاری اموال دولتی، بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در باب صرفه جویی در دستگاهای اجرایی ، ثبت صورتحساب نهایی در سامانه سناما ،تحویل حساب ماهانه دستگاه ها طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومی ،بخشنامه پرداخت مزایای بازنشستگان و کارکنان، استانداردهای حسابداری دولتی، دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان  شناسایی اولیه، برکناری دائمی و واگذاری دارائیهای دولت از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود .

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^