نام زیرپورتال : کهگیلویه و بویراحمد

1396/7/20 پنجشنبه

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خبر داد:برگزاری دوره های آموزشی در زمینه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابداری تعهدی

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت اقتصاد با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری جهت اجرای مطلوبتر نظام حسابداری بخش عمومی در استانها از ابتدای مهرماه سالجاری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابداری تعهدی نموده است.

غضنفر آرام افزود: این دوره ها به شکل ویدئو کنفرانس و بصورت آنلاین برای ذیحسابان، معاونین ذیحساب و کارشناسان مالی کلیه دستگاههای ارائه میشود و تا کنون سه دوره از دوره های آموزشی درنظر گرفته شده، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است. وی بیان داشت: این دوره ها از نظر محتوایی در سطح بسیار بالایی بوده و توسط اساتید برتر حسابداری و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود. رئیس خزانه معین استان کاهش هزینه های جاری، صرفه جویی در وقت و انرژی و استفاده از دانش حسابداری اساتید برتر کشور را از مزایای این دوره های آموزشی عنوان کرد و اظهار داشت: آخرین دوره با عنوان نحوه حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه با حضور 60 نفر از کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی در سطح مطلوبی برگزار گردید و دوره آموزشی بعدی در روز یکشنبه 23 مهرماه با عنوان خزانه داری الکترونیک برای کارکنان خزانه معین استان برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^